Något som intresserat mig mer och mer nu när man knäckt gåtan om att effektivisera svingen och rörelsemönstret runt sin ryggrad är hur varje individ utifrån sin hastighet på klubban når sina optimala bollbanor...
UTGÅR FRÅN ATT TESTET GÖRS MED SAMMA BOLLTYP.
Detta gör man genom 2 olika steg.

STEG 1 Hastighet.
Om man lyckas svinga klubban i en viss hastighet så ska alla andra klubbor ha en given hastighet utifrån denna.
Detta är inte så svårt eftersom det råder linjära samband mellan de olika klubborna. Det jag måste meddela är tyvärr att det linjära sambandet lutar lite brantare för varje klubba ju längre den blir. Det gör att skillnaden mellan klubborna inte blir lika stor om man jämför PW - Driver ju lägre hastighet man har. Dock blir där en skillnad. Denna skillnad är viktig för att man ska kunna skapa rätt bollflykter med varje klubba.
Om man inte får denna skillnad så är inte utrustningen tillräckligt optimerad. Saker på klubban som spelar stor roll för hastigheten är:
a. Längden på skaftet. (Längre är inte alltid optimalt)
b. Totala vikten. (tyngre eller lättare skiftar att vara optimalt beroende på spelare)
c. Viktfördelningen (svingvikt eller MOI).
d. Vilket flex skaftet har. (tenderar att inte ha någon betydelse vid för tidig release)
Man utgår ifrån den klubba i bagen som man kan ha högst hastighet i relation till den andra.
Under hösten ska vi bygga in räknefunktioner i hemsidan så att om man fyller i sin svinghastighet med Järn 7 eller Driver så får man reda på optimala värden för resten av klubborna.

BETYDELSEN AV HASTIGHETSÖKNING
Eftersom alla klubbor har olika loft (vinkel) så ska bollen komma ut med olika vinkel (launch). Däremot så ska den ökade hastigheten göra att bollbanan når sin högsta punkt på mer eller mindre samma höjd för alla klubbor. Beroende på vilken hastighet spelaren har så finns det en given höjd där just den spelarens boll flyger som längst. Denna höjd är alltså densamma +/-1 meter med alla klubbor i bagen om hastigheten mellan klubborna förändras enligt det linjära sambandet. När en spelare inte längre når den optimala höjden med en klubba så har den klubban ett för litet LOFT vilket gör att den tenderar att gå kortare än den lägre klubba precis innan i ordningen som nådde den önskade höjden. Därav blir det svårt att spela klubbor med för lite loft när hastigheten inte är så hög.

MATCHA DITT KLUBBSET
Att då ha klubbor i ditt klubbset som du inte når önskad höjd med är ju att göra det väldigt svårt för sig själv. Detta kan ju givetvis bero på hur man kommer in i bollen när det gäller bollplaceringen och attackvinkeln. Kommer under hösten bygga in rekommendationer på hur ditt klubbset ska se ut med var dina begränsningar går utifrån den hastighet du har på klubban.

OPTIMERA BOLLFLYKTEN
För varje klubba så finns det en optimal startvinkel (launch) som är helt beroende av vilken hastighet du har på klubban. Det finns också en optimal höjd som jag nämnde ovan. För att nå optimal launch så beror denna på det man kallar spinloft (skillnaden mellan attackvinkel och loft i träff). Det gör att man ska slå ner eller upp olika mycket på bollen beroende på vilken hastighet man har. Vid låga hastigheter så ska man i princip alltid slå upp genom bollen för maximal bollflykt med alla klubbor vilket leder till att det är mer eller mindre omöjligt att få maximal bollflykt utan peg eller ett bra läge i gräset där bollen sitter upp.

Eftersom man tappar längd på sina slag så fort man inte når önskad höjd så måste man också beräkna en längdminskning på många slag när man är ute och spelar på banan då bollen inte ligger som den skall.

De värden som går att optimera för varje klubba är.
Klubbhastighet... Beror på svingens rörelsesekvens och mestadels på hur rörlig och stark man är.
Bollhastigheten... Beror på hur bra man träffar bollen och vilket loft klubban har i träff.
Launch... Beror på klubbans loft och attackvinkeln.
Smach.. Skillnaden mellan klubbhastighet och bollhastighet.. mäter hur bra träffen är.
Höjd... Maximal höjd under bollbanan.
Landningsvinkel... Vilken vinkel bollen landar i.
Spin... Alla bollar har backspin annars lyfter de inte. Hur mycket spin avgör hastighet, loft och attackvinkel.
Attackvinkel... Vilken vinkel klubban träffar bollen med (mest beroende av var bollen är placerad och vilket svingplan vertikalt man valt).
Carry.. Hur långt blev slaget?

SÅ VARJE SPELARE BEHÖVER HA ETT VISST SVINGPLAN, EN VISS BOLLPLACERING MED ALLA SINA KLUBBOR FÖR ATT NÅ OPTIMAL BOLLFLYKT. DE BEHÖVER DESSUTOM HA EN VISS OPTIMERAD KLUBBA FÖR ATT NÅ SITT OPTIMALA FÖRHÅLLANDE.

Eftersom detta ofta inte stämmer med vad man har i bagen så klagar många på att de slår lika långt med flertalet klubbor eller inte kan slå med vissa klubbor i bagen. Om detta gäller dig så är det nog dags att snabbt ta kontakt med oss så vi kan se vad vi kan göra...för just dig.