Hur värmer du upp..

Att få igång kroppen och förbereda sig på ett bra sätt för att spela golf är ett måste om man vill prestera på golfbanan. Jag vet själv att när jag inte värmt upp och springer upp på första tee så förstör jag min sving och mitt spel mer än jag gynnar det under de närmsta 18 hålen.. Även om jag kanske kommer igång efter ett par hål så har jag ändå slagit några dåliga svingar i början av rundan som oavsett hur bra jag är mentalt har påverkat mitt resultat och självförtroende under resten av rundan. På det viset så vill man komma väl förberedd inför uppgiften..

Skulle jag hålla ett tal inför en massa människor så kan jag ju inte svamla mig igenom de första 3 minuterna utan måste börja direkt på ett bra sätt.
Jag måste dessutom kunna hela talet och vara förberedd för att orka hålla hela talet. vilket gör att om jag ska spela bra golf i 18 hål så måste jag se till att jag äter, dricker rätt samt håller min kropp i bra fysiskt trim.

I denna video visar Rickie några enkla övningar som kan vara nyttiga för att värma upp men även för att strecha och få bättre möjligheter att svinga klubban med kroppen och dessutom få upp klubban till en bra position på toppen utan att man skiftar sin ryggrad...

VÄRM UPP och FÖRBERED ER för ERAN UPPGIFT..

Lycka till