Bill Mogran presenterar golfbollen på PGA-teaching summit.

Ansvarig för utveckling av bollen på Titleist...

Förstå Launch conditions..
Speed, spin and angle.

Förstå krafter som påverkar bollen..

Gravity, Lift and Drag.

Det viktigaste påverkan är speed på Drag och Lift.

Bollbanan ser ut på följande sätt...

Bollen klättrar ett tag och sedan faller den.
Bollen lyfter så längre lift kraften är större än gravity.

Golfare är lite mer komplexa...
Ju sämre golfare ju mer variation av speed och spin.

Så för vem skall man då designa bollen...

Ska man ta hänsyn till vem som använder bollen... ?

Hur viktig är driven i golf...?
Enda slaget som längd är viktigare än träffsäkerhet... Troligtvis ca. 14 slag på en runda...

Hur många puttar är det på rundan...?
Troligtvis ca. 36... Alla bollar rullar lika.. Bara ljudet är olika... Vilket gör att man inte designar bollen för puttning.

Slag på fairway mot green?
Antalet ökar beroende på scoren.. Ju högre score ju fler slag...

Hur kan man då designa för att få en lägre score...?
Hur kan man testa för att få en bättre score...?
Kan man fokusera på rätt saker och inte drivern för att få en bättre score...

____________________________________

Alla vet sin swingspeed... oftast med drivern
Men med vilken klubba.. Alla har olika swingspeed med olika klubba...
Alla har olika swingspeed med olika klubbor...

= Bollen måste designas för alla olika swingspeed och anpassas till alla golfare.

____________________________________

Hur mycket spinner bollen?

Golfbollen spinner eller gör ingenting förrän du slår på den...
Bollen reagerar på vem som slår, vilken klubba och vilken boll.

Ingen boll förbättrar dina egenskaper och dina klubbval.

Wind can do amazing things...
Vind och föremål ställer till virvlar i vinden...

Är det sant att en golfboll som spinner mindre går rakare...
Ja, men det ändrar inte spinnen på bollen.. axeln.

Alla bollar spinner bara runt sin spinaxis.. sedan är denna i en vinkel...

Shortgame... siffror på olika Titleist bollar skiljer på ca. 1000 rpm.
Driver spin... siffror på olika Titleist boller skiljer på ca. 400 rpm.

Så det mesta en boll kan reducera en spelares spin med hjälp av bollen.. är 400 rpm.

Du kan få en spelare att slå längre men egentligen inte rakare genom att byta boll...

Med dagens teknik kan man se att compression är väldigt lika oberoende på speed med drivvern.
Bollen trycks ihop och lämnar med en äggformat utseende.

Bollen trycks ihop vid alla slag.. putt, chip och driver... Använd tejp för att se avtrycket...

____________________________________

Compression...

I början testade man bollarna för att se kvalitén på bollen och sedan märkte man dem med olika färg.
Svarta med bästa kvalité och sedan rött, grönt och blått.. De blå var sämst och mjukast...
De behövde sälja dessa så de döpte dem till dam-bollar...

Så då föddes myten att damer ska spela speciella bollar och detta gäller mer eller mindre fortfarande..
Det finns ingenting som säger att dambollar passar damer bättre än att det står dam på dem.

Compression test med att trycka ihop bollen sakta från två håll säger inget om vad som händer med compression vid bollträff.

Compression kan inte användas som ball fitting verktyg.

Compression påverkar ljudet vid träffen och därmed Känslan av bollen.

Softer compression lowers ball speed.
Softer compression lowers spin.

Bara glöm att compression påverkar slagen...
____________________________________

Dimples påverkar inte spin...

____________________________________

The truth..

more club speed more ball speed.
nuförtiden så blir det sammantryckning i ytan på drivern.
Ju högre hastighet ju mer sammantryckning av klubbhuvudet.

Se bild..

Vad är då sanningen..

Klubban för de som har högre hastighet trycks ihop mer vilket ger mer längd...
Bollen påverkar inte längden på detta...

Se bild...

Vi har alla samma behov av våra golfbollar..

Spela Pro V1 eller Pro V1x...

____________________________________