Ett vinnande koncept...

"Det tar lång tid att nå ett mål men det går på ett ögonblick att ändra riktning."

1. Framgång skapar man den får man inte...
Måste så för att skörda...
Ingen garanti för att skörden blir bra fast man gör allt rätt...

2. Man ska inte jobba med andra människor om man inte är färdig med sig själv...

Framgångsformel

(Begåvning + Förutsättningar) x Attityd = % förutsättningar att lyckas

Ex. B=9 F=8 A=3 =51
Ex. B=5 F=5 A=10 =90

Man bygger ingen attityd om man inte belastas...

Attityden är allt...

Det finns två viktiga dagar i en människas liv...
den dagen du föddes och den dagen du förstod varför..

Vad är det som krävs för att bli en bra golfare?
Vad behöver jag som en coach kunna?

Skapa en balans mellan de 5 processerna.

Vi kan inte ändra någonting tekniskt förrän det finns fysiska möjligheter för att göra det.

Mentala förmågan

Koncentration
Beslutsfattning
Spänningsreglering
Inre o yttre kontroll
Oro- rädsla

Varje situation kräver sina specifika förberedelser.
Beslutsfattning gör att man tappar flest slag.

Strategisk förmåga
Långsiktig och kortsiktig planering
Utvärdering av utförda processer
Taktiskt beteende under spel
Principerna för inlärning
Hantering av yttre processer som kan vara hindrande

Kvalité för kvantite...
Man tränar det man blir bra...

Social förmåga
Med förmågan menas att känna till och kunna förmedla reglerna för kommunikation och pedagogik samt hur den gruppdynamiska processen påverkar resultatet av ett effektivt teamarbete.

"Hur högt berg man än vill bestiga måste man börja med att flytta ena foten."

Diagonal touch.. redan hos små barn... Kryper lättare.. vänster hand höger ben...

Det är av misstag vi lär... Det är bra att göra misstag...
Vi lär till och med mer av våra misstag...

Man vet aldrig något om framtiden.. Det enda vi kan göra är att ställa en hypotes och sedan prova resultatet.

Rätt attityd är viktigast... 100% krävs av alla i ett team...
Även den aktive.

Bryta ner långsiktiga mål i mindre mer uppnåbara mål.

Disciplin.. Är att säga vad man ska göra men inte göra det.
Att inte ha kontroll över vad man ska göra...

Har man inte kontroll över det man gör själv är det svårt att lära andra...

Har man bestämt en hel del saker som skall göras så måste allt göras till en viss dag..
och har man inte gjort det så kan man inte gå vidare...

Vad är BEHOVET?

Det måste finnas något skit i bagaget...
Vinnarna gör det som inte förlorarna vill göra..

VAD ÄR DRIVKRAFTEN?

Hur ser nätverket ut runtomkring... Vilka normer och regler är det som gäller?
Man måste börja med VÄRDEGRUNDER..

För varje ny idé eller tanke måste hjulet rulla..

Utvecklingskurva för olika.. träd, stad, grupp eller individ.

Alltid en expotentiell kurva... Vi har ingen aning om när den sätter igång.

Hur ser insats kurvan ut av individen...
Expotentiell kurva åt motsatt håll...

Vi vet inte när vi får betalt...

Förstå att man måste lägga ner mycket energi, kraft och insats för väldigt lite resultat under väldigt lång tid.

massa = energi = frekvens

Det är fullständigt förbjudet att instruera golf med en känsla förrän man vet vad man skall göra till 100%. Visuellt.

Om livet är energi måste livet vara polariserat.

Människohjärnan
Däggdjurshjärnan
Reptilhjärnan

Vilken hjärna talar vi med?
Fram till 10 års ålder så har inte människohjärnan utvecklats så innan dess talar vi till en däggdjurshjärna.

Känslan kommer av allt arbete och ska inte letas efter utan kommer av sig själv när allt är på plats.

PRINCIPER FÖR INLÄRNING
1. Det man inte kan göra sakta kan man inte göra fort.
2. Ta en sak i taget och gör det färdigt.
3. Hjärnan pratar med bilder och symboler!
4. All automatisering lagras i de djupa delarna av hjärnan!
5. Konrollfunktionen styrs framför allt från ögat!
6. 4-1 Regeln vid feedback!
7. Pendelprincipen tar längre tid.

Ta bort ögat som hjälp... Testa dig för tuffa situationer...

Både fysiskt, psykiskt och mentalt... Bryts ner och sedan fylls på efter situationen med en superkompensation.

4-1 regeln är att för att öka självförtroendet så måste man ge positiv feedback 4 gånger mer än.

MENTALA GRUNDBITAR
Lagen om Så eller skörda
Lagen om Inre och yttre kontroll
Lagen om Tro - övertygelse
Lagen om Koncentration
Lagen om Motivation - Attraktion

"Allt som idag är lätt att göra var en gång väldigt svårt"

SKAPA TRYGGHET