Idag så mäter vi MOI som är vad man kan kalla driverns tröghetsmoment. Detta är det nya måttet på svingvikt. Vad vi märker är att de flesta drivers vi mäter upp har extremt höga MOI värden. Eftersom MOI är ett mått som egentligen inte säger så mycket förrän man börjar jämföra det med andra klubbors MOI så kan man ju egentligen inte säga att just den klubban är för tung.

Däremot så vill man inte att klubbornas MOI värden är med alldeles för stor spridning i samma golfbag. Detta gör att man får olika svingkänsla med alla klubbor. Den ena är tung att vända med och nästa klubba är lätt.

När man står och provar klubbor eller spelar på rangen så hittar man klubban efter ett tags träning om den inte är alldeles för tung. Problemet är att jag har inte tid med att stå och hitta klubbans vikt och reagera på den på rätt med varje klubba under en runda.

Därför vill man ha alla sina järnklubbor med samma MOI och sina hybrider och metalwoods med samma MOI utan att det skiftar för mycket.

Om drivern har fel MOI och framförallt för högt så kommer det att förändra svingen samt göra att det extremt enkelt att tappa ut bollen till höger.

Jag personligen förstår inte hur man kan spela med klubbor som inte är väl anpassade till mig och mitt spel. Jag tycker att bara jag ändrar MOI med lite så känner man skillnad i klubban.

Det värsta jag vet är dessa drivers som är 46 tum långa och har vikter som ni själva kan ändra. Oavsett hur ni skuvar på dessa vikter så kommer det att bli fel. Den enda gång man fixar att manipulera med vikten är när man har bra mätinstrument.

Enligt Tom Wishon så måste man flytta minst 10 gram för att kanske orsaka vad man kallar draw eller fade effekt. Detta är så många gram att vågen för MOI eller svingvikt inte tycker om dig.

Spela golfklubbor med rätt värden som är noga uppmätta och anpassade för dig.

Finns det inte svingviktsvågar, MOI mätare under utprovningen av klubbor så är det en ren chansning.

Sedan har givetvis Loft, Lie, Frekvens och totalvikt också stor betydelse.