Lite om vad vi har gjort på årets sommarträning.. Golf är kul och går alltid att utvecklas.. Oavsett nivå så kan man alltid bli bättre.. Genom att titta på video-klipp.. skaffa information och få hjälp med hur man ska göra så lär man sig bättre och bättre. Grunderna är viktiga så att man skapar möjlighet för att göra bra golfslag.
När man tittar sig omkring på golfbanan så ser man alldeles för många som sliter med dåliga grundkunskaper om hur man ska göra vilket både leder till sämre slag men också ofta smärta.
Att ta lektioner handlar både om att förbättra spelet på kort sikt men framförallt lång sikt.