Syfte: 

Att kunna hitta rätt hastighet till rätt linje.

Målsättning: 

Att bli bättre på att hitta rätt hastighet till rätt linje. Klarar du slå i alla 3 bollarna i rad.

Lägg 6 st puttmattor och se till att de puttmattorna som är på sidorna lutar svagt inåt mot mitten.
Slå 3 puttar där du måste sikta om mellan varje putt..
En som faller höger-vänster, en rak och en som faller vänster-höger.

Syfte: 

Att få en centrerad träff på klubbhuvudet.

Målsättning: 

Bättre bollträff

Fäst gummiband på sidorna av putterhuvudet så du måste träffa mitt i bladet.
Det finns även clips som man kan fästa på klubbhuvudet.

Bollflyktslag/lagar: 

Träff (Var på klubbhuvudet man träffar bollen)