Syfte: 

Att förstå och skapa en bra rytm som ger en fin längdkänsla.

Målsättning: 

Skapa en bättre längdkänsla i puttningen.

Att träna med en metronom är lite kul och spännande. En metronom är en mätare som beskriver rytm och det mäts i bpm.
Man kan ju alltid diskutera vad en bra rytm är och det varierar lite från spelare till spelare.
Däremot så är alla bra spelare väldigt konstanta i den rytm de valt.