Syfte: 

Att föra statistik är ett sätt att hålla koll på vad man gör på banan och vad man kan tänka sig förbättra.

Målsättning: 

Att få lite tips om vilken typ av statistik man kan föra på en golfbana...

Ju mer man vet om vad som händer i golfspelet ju lättare är det att rätta till det om man inte är nöjd.