Syfte: 

Träning av att klara av längdkänsla och touch.

Målsättning: 

Att klara av att få så många bollar som möjligt i kvadraten.

Lägg ut en öppen kvadrat som du kan rulla in bollar i när du puttar med klubbor.
Kvadratens sidor skall vara 2 klubblängder.
Ställ dig på 6 meters avstånd från kvadraten.
Nu skall du putta bollar så de hamnar i kvadraten...

Syfte: 

Träning för att bli bättre på att hitta avståndsbedömning.

Målsättning: 

Bli bättre på avståndsbedömning.. Kan göras som klara av övning om man jobbar ensam. Säg totalt 25 puttar på sig.

Jobba gärna 2 och 2 och slå varannan putt. Fungerar att vara 3 st också.
Lägg ut 15 st mattor så man puttar över kortsidan på dem.
Markera den 5 mattan med varsin kon. När man lyckats stanna bollen på denna matta får man flytta sin kon ett steg.

Syfte: 

Att kunna hitta rätt hastighet till rätt linje.

Målsättning: 

Att bli bättre på att hitta rätt hastighet till rätt linje. Klarar du slå i alla 3 bollarna i rad.

Lägg 6 st puttmattor och se till att de puttmattorna som är på sidorna lutar svagt inåt mot mitten.
Slå 3 puttar där du måste sikta om mellan varje putt..
En som faller höger-vänster, en rak och en som faller vänster-höger.

Syfte: 

Att få en centrerad träff på klubbhuvudet.

Målsättning: 

Bättre bollträff

Fäst gummiband på sidorna av putterhuvudet så du måste träffa mitt i bladet.
Det finns även clips som man kan fästa på klubbhuvudet.

Bollflyktslag/lagar: 

Träff (Var på klubbhuvudet man träffar bollen)

Syfte: 

Att förstå hur man får en bättre träff med puttern

Målsättning: 

Att träffa bollen bättre och inte styra klubbhuvudet.

Att titta på videon och försöka göra efter instruktionen.

Bollflyktslag/lagar: 

Träff (Var på klubbhuvudet man träffar bollen)