Syfte: 

Om man inte vet hur långt varje klubba går när man träffar med dem så är det svårt att lägga upp en bra plan. Det viktigaste är att ta reda på hur långt bollen flyger eftersom man ofta ska över något eller förbi något i golf.

Målsättning: 

Att veta hur långt jag slår för att sedan kunna använda rätt klubbval.

Att mäta upp sina slaglängder kan man göra på flera sätt. Egentligen bör det göras med den boll man spelar med på banan.
Ett sätt är att låna en Flight scope eller en Trackman av någon Pro. Slå ca. 10 bollar med varje klubba och stryka de 2 bästa och de 2 sämsta.