OM

MB (figur) Fysio och Hälsa.

Marie Bengtsson
Leg.fysioterapeut

Jag har alltid intresserat mig för sport och idrott och även hälsofrågor. Det har varit ont om tid att arbeta förebyggande och jag har många gånger sett hur problem som uppstått med smärta någonstans i kroppen skulle kunna undvikas med rätt insats tidigt.

Jag var rätt säker på att jag skulle söka till sjukgymnastutbildningen och det har jag aldrig ångrat. Jag har jobbat inom sjukvården under flera år och jag är specialistutbildad inom det ortopediska området med inriktning på idrottsmedicin. Jag har specialkunskaper om problem kring axeln och har även gjort ett par forskningsstudier om problem som kan uppstå i skulderregionen.
Utöver det har jag också akupunkturutbildning.

Jag har sedan 10 år tillbaka upptäckt hur rolig, härlig och utmanade golf kan vara och spelar så mycket jag kan både hemma och på golfresor. Jag fick mina första lektioner på Golfakademin i Laröd och är nu väldigt glad att få möjligheten att starta upp min verksamhet hos Sten och Hans och utveckla en dröm att få driva min egen verksamhet. Till en början kommer jag att arbeta med friskvårdsinriktning och erbjuda specifik analys om individuell förebyggande fysisk träning inom golf och även andra sporter, avspänning med massage och mindfulness.

Planen framöver är en fullt utvecklad fysioterapeut mottagning med behandling av olika orsaker till smärta/skador.

(Ej avtal med landstinget Region Skåne)

Uppgifter

Telefon nummer: 

0793308989

Ansvariga